Aylık Arşiv: Ağustos 2023

ALAATTİN ÇAYLIOĞLU

İLÇEMİZ ATATÜRK MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ATATÜRK MAHALLESİ ve ZONGULDAK  ÇAYCUMA’DA İKAMET EDEN MERHUM SELAHATTİN ve MERHUME MİHRİYE OĞLU, AYNUR ÇAYLIOĞLU EŞİ, ESKİ ATATÜRK MAHALLESİ MUHTARI HAYRETTİN CEBECİOĞLU’NUN YEĞENİ, ZONGULDAK BEYCUMA CEZAEVİ GARDİYANI EMEKLİ ALAATTİN ÇAYLIOĞLU (11.01.1967 DOĞUMLU ) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (31.08.2023 PERŞEMBE GÜNÜ) ATATÜRK MAHALLESİ MERKEZ CAMİİNDE …

Devamını

“EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI”

(Haber Merkezi) – CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li ve Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay, TBMM’de basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek eko­no­mik ge­liş­me­le­re iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. “HAZİNE’NİN BORÇ STOKU 5 YIL ÖNCE 1 TRİLYON LİRAYDI, BUGÜN BU RAKAM 5,8 TRİLYON LİRAYI AŞMIŞ DU­RUM­DA: Tem­muz 2018’de, yani Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi­ne geç­ti­ği­miz ta­rih­te Ha­zi­ne’nin borç stoku …

Devamını

50 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERECEK

(Haber Mer­ke­zi) – İlçe­miz iş adam­la­rın­dan Murat Ka­ra­gül 4 yıl­lık üni­ver­si­te oku­ya­cak ih­ti­yaç sa­hi­bi 50 öğ­ren­ci­ye aylık 500 TL burs ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı. İş adama Murat Ka­ra­gül ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Murat Ka­ra­gül ola­rak il­çe­miz­den 4 yıl­lık üni­ver­si­te oku­yan, 50 öğ­ren­ci­ye aylık 500 TL burs ve­re­rek kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğız. İhti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin …

Devamını

HACI SATILMIŞ ÇAYLI

İLÇEMİZ YAZIKÖY KÖYÜ HACIBEYLER MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YAZIKÖY KÖYÜ HACIBEYLER KÜME EVLERİ NO:32’DE İKAMET EDEN MERHUM MEHMET ve MERHUME SAFİYE OĞLU, MERHUME SIDIKA ÇAYLI EŞİ, HACI SATILMIŞ ÇAYLI (10.02.1935 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (29.08.2023 SALI GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA …

Devamını

DURKADIN ÖREN

İLÇEMİZ TIR KÖYÜ RECEPBEYLER MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, MERKEZ MAHALLE İLKGELMEZ 1 SOKAK NO:2/1’DE İKAMET EDEN MERHUM SELİM ve MERHUME HANİFE KIZI, MERHUM NAZİF ÖREN EŞİ (01.03.1932 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (28.08.2023 PAZARTESİ GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ MERHUM …

Devamını

ÖMER OVAZ

İLÇEMİZ YORTAN BELDESİ ÇENGELLER MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ÇENGELLER MAHALLESİ ARAPLAR KÜME EVLERİ NO:7’DE İKAMET EDEN HÜSNÜ OVAZ ve GÜLSÜN OVAZ OĞLU, YORTAN  101 MAĞAZA ÇALIŞANI ÖMER OVAZ ( 05.03.1999 DOĞUMLU ) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (27.08.2023 PAZAR GÜNÜ) YORTAN MERKEZ CAMİİNDE …. NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON …

Devamını

MUZAFFER KURT

İLÇEMİZ GÜNEY KÖYÜ KURTLAR MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KARABÜK 5000 EVLER MAHALLESİNDE İKAMET EDEN MERHUM VELİ ve MERHUME DURDU OĞLU, MERHUME SATI KURT EŞİ, KARABÜK DEMİRÇELİK EMEKLİSİ MUZAFFER KURT (03.03.1941 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (25.08.2023 CUMA GÜNÜ) KARABÜK 5000 EVLER MAHALLESİ MERKEZ CAMİİNDE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN …

Devamını