AKP’de Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tı­la­cak

24 HAZİRAN 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li aday adayı olan 33 aday adayı için bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pı­la­cak.
Bugün saat 15:00’te Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan aday adayı ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan tüm aday­lar ka­tı­la­cak. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı top­lan­tı­da aday aday­la­rı­na be­lir­li bir süre ve­ri­lecek ve ken­di­le­ri ta­nıt­ma­la­rı is­te­necek. AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık bugün ya­pı­la­cak olan AK Parti Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri aday adayı top­lan­tı­sı­na tüm Ye­ni­ce hal­kı­nı ve par­ti­le­ri davet etti.
AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri aday aday­la­rı için yarın yapılacak te­ma­yül yok­la­ma­sında oy kul­la­na­caklar için saat 13:30’da AKP Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı önün­den araç­lar kal­dı­rı­la­cak. Te­ma­yül yok­la­ma­sı Ka­ra­bük Yıl­dı­rım Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak.
AKP’de ilçemizde Rifat Koca ile birlikte beş aday temayül yoklamasına katılacak.