NİŞANLANDILAR

İLÇEMİZ es­naf­la­rın­dan Maçka Cafe’nin sa­hi­bi genç kar­de­şi­miz Tur­gay Sa­tı­cı ile hem­şi­re Şeyma Nur Koy­mat­çık, aile ara­sın­da ta­kı­lan nişan yü­zük­le­ri ile ev­li­li­ğe ilk adım­la­rı­nı at­tı­lar.
Son­gül-Er­dal Koy­mat­çık çif­ti­nin kız­la­rı Şeyma Nur ile Fat­ma-Vey­sel Satıcı çif­ti­nin oğlu Tur­gay Sa­tı­cı’nın nişan tö­ren­le­ri aile ara­sın­da ya­pıl­dı. Genç çif­ti­mi­zi kut­lu­yor, bir ömür boyu mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.