EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR

İLÇEMİZ nak­li­yat­çı­la­rın­dan Varol Akça’nın oğlu, Kadir Akça’nın to­ru­nu Kadir Can Akça, hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni ile ev­li­li­ğe ilk adı­mı­nı attı.
Gül­can-Va­rol Akça çif­ti­nin oğlu Kadir Can ile Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si’nde yük­sek li­sans yapan Ay­nur-Sü­ley­man Ar­dınç çif­ti­nin kız­la­rı Büşra Ar­dınç’ın nişan tö­ren­le­ri İstan­bul’da ya­pıl­dı.
Hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni­ne her iki aile­nin ya­kın­la­rı ka­tıl­dı. Akça ve Ar­dınç aile­si­ni kut­lu­yor, genç­le­re bir ömür boyu mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.