İHA YENİCE TEMSİLCİSİ OLDU

İLÇEMİZDE ya­yın­la­nan Ye­ni­ce’nin Sesi Ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri Dilek Ko­ca­baş, İhlas Haber Ajan­sı (İHA) Ye­ni­ce Tem­sil­ci­si oldu. Uzun yıl­lar­dan beri il­çe­miz­de ga­ze­te­ci­lik yapan Dilek Ko­ca­baş, bir süre de Ana­do­lu Ajan­sı mu­ha­bir­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­du. İHA Ye­ni­ce Tem­sil­ci­si olan Dilek Ko­ca­baş, il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı ve olay­la­rı­nı İHA yo­luy­la dün­ya­ya du­yu­ra­cak.