BİRLİK MUSTAFA AKAY

Yenice geçmişte, birlik olduğunda güzel işler başardı. Bugünlerde de birlik örnekleri veriliyor. Ortaya çıkan bir sorun Yenicelileri tek yumruk haline getirdi. Bu birlik, bir şeylerin olumlu sonuç vermesini de sağlayabilir.
Bütün siyasi parti yöneticilerinin aynı soruna odaklanıp, aynı duygularla açıklamalar yapmaları çok güzel. Yine, belediye meclis üyelerinin birlikte bir karar alıp ortak açıklamada bulunmaları da takdire şayan.
Herkesin siyasi görüşü kendinde kalmak şartıyla bir ortak paydada buluşması memnuniyet verici bir gelişmedir. O zaman bu birlikteliğin sürmesi gerekir.
Kendisini sorumlu hisseden herkes buna özen göstermelidir. Fevri ve bireysel davranılarak bu birlikteliğin bozulmasına neden olunmamalıdır.