Deniz Elieyioğlu

HAYDİ YENİCE: ‘22 NİSAN’DA ŞEKER’E’

YENİCE Tu­riz­mi­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan Şeker Kan­yo­nu’nun ka­de­ri 22 Nisan’da ya­pı­la­cak olan keşif ve bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si son­ra­sı belli ola­cak. Dün­ya­nın ko­ru­ma­sı al­tın­da olan 100 sıcak nok­ta­dan bi­ri­si olan Ye­ni­ce Or­man­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni de et­ki­le­yecek olan HES’e dur demek için şimdi, bir­lik ol­ma­nın, do­ğa­ya, suya sahip çık­ma­nın tam za­ma­nı. HES’i iş sa­ha­sı …

Devamını

BUGÜNE KADAR ŞEKER KANYONU’NA GELEN ÜNLÜLER

ÜNÜ dün­ya­ya ya­yı­lan Şeker Kan­yo­nu geç­miş­te bir çok ün­lü­ye de ev sa­hip­li­ği yaptı. Şeker Kan­yo­nu’na ge­len­ler, olum­lu iz­le­nim­ler­le ay­rıl­dı­lar. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, bu güne kadar Şeker Kan­yo­nu’na gelen ünlü isim­ler; Hasan Ger­çe­ker (Yar­gı­tay Baş­ka­nı), Ahmet Da­vu­toğ­lu (Baş­ba­kan), Meh­met Şim­şek (Ma­li­ye Ba­ka­nı), Ab­dul­lah Gül (Cum­hur­baş­ka­nı), Ali Ba­ba­can (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı), Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu …

Devamını

RAHMİ ÇAVUŞOĞLU

YENİCE MENDERES MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, MENDERES MAHALLESİ ÇAVUŞLAR KÜME EVLERİ NO:38’DE İKAMET EDEN MERHUM İBRAHİM ve HATİCE OĞLU YENİCE MALMÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARINDAN ÖZGEN ÇAVUŞOĞL’NUN BABASI FIRINCI HACI RAHMİ ÇAVUŞOĞLU (10.02.1944 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.CENAZESİ  (17.04.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. …

Devamını

ŞABAN CIBIR

YENİCE BAĞBAŞI KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, İSTANBUL’DA İKAMET EDEN MERHUM İBRAHİM ve FATİME OĞLU ZELİHA CIBIR EŞİ MADEN EMEKLİSİ ŞABAN CIBIR (20.07.1950 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (16.04.2019 SALI GÜNÜ) YENİCE ÖZAL CAMİİNDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. ÇOCUKLARI SEZAİ CIBIR, İBRAHİM CIBIR, FERDİ CIBIR, …

Devamını

ZEKİ CEYLAN

YENİCE ŞENKÖY KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ŞENKÖY MERKEZ KÜME EVLERİ NO :56’DA İKAMET EDEN MERHUM AHMET ve FATİME OĞLU FEDİME CEYLAN EŞİ ŞENKÖY (2014-2019 ARASI ) ESKİ MUHTARI ZEKİ CEYLAN (23.10.1952 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (13.04.2019 CUMARTESİ GÜNÜ) ŞENKÖY MERKEZ CAMİDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON …

Devamını

İRFAN İNCEBACAK

YENİCE GÖKBEL KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, GÖKBEL HACIÖMERLER KÜME EVLERİ NO :1024’DE İKAMET EDEN MERHUM MUSTAFA ve ZİNETİ OĞLU, HANİFE İNCEBACAK EŞİ SADDAM LAKABI İLE TANINAN İRFAN İNCEBACAK (08.01.1956 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (12.04.2019 CUMA GÜNÜ) GÖKBEL MERKEZ CAMİDE CUMA NAMAZINA  MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. …

Devamını

SULTAN KARAŞ

YENİCE AKMANLAR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KARAŞLAR KÜMEEVLERİ NO: 11/2’DE İKAMET EDEN SÜLEYMAN ve FATMA KIZI MERHUM DAVUT KARAŞ EŞİ SULTAN KARAŞ (25.04.1947 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (11.04.2019 PERŞEMBE GÜNÜ) AKMANLAR KİRAZLAR CAMİİNDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ MERHUM DAVUT KARAŞ, ÇOCUKLARI CEMAL …

Devamını

CEMAL ÇAYLI

YENİCE TİR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YENİCE MERKEZ MAHALLESİ MEŞELİ SOKAK NO:10’DA İKAMET EDEN OSMAN ve HATİCE OĞLU ÖĞRETMEN, AYSEL AKAY ÇAYLI EŞİ CEMAL ÇAYLI (17.04.1960 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (11.04.2019 PERŞEMBE GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ AYSEL AKAY …

Devamını