Aylık Arşiv: Nisan 2018

CANAN BASANÇELEBİ

YENİCE IBRICAK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, IBRICAK MERKEZDE İKAMET EDEN, MERHUM YUNÜS ve ŞAHİNDE (ŞAHİZER) KIZI (16.06.1972 DOĞUMLU) CANAN BASANÇELEBİ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (26.04 .2018 PERŞEMBE GÜNÜ)YENİCE IBRICAK KÖYÜ MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. KARDEŞLERİ EKREM BASANÇELEBİ, ERTAN BASANÇELEBİ, AYHAN BASANÇELEBİ, NALAN …

Devamını

ZELİHA BASAN

YENİCE İSMETPAŞA MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, İSMETPAŞA MAHALLESİ ÇANKAYA CADDESİNDE İKAMET EDEN MERHUM İZZET ve KEZBAN KIZI SATILMIŞ BASAN EŞİ ZELİHA BASAN (15.04.1937.DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (26.04 .2018 PERŞEMBE GÜNÜ) YENİCE İSMETPAŞA MAHALLESİ MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ SATILMIŞ BASAN. DAMADI …

Devamını

HANİFE BAKIRCIK

YENİCE IBRICAK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP YENİKÖY ÇAY MEVKİDE İKAMET EDEN MERHUM HALİL ve SULTAN KIZI DURMUŞ BAKIRCIK EŞİ (10.07.1933 DOĞUMLU) HANİFE BAKIRCIK HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (26.04 .2018 PERŞEMBE GÜNÜ) YENİCE YENİKÖY KÖYÜ YENİ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ DURMUŞ BAKIRCIK. KIZI …

Devamını

AKP’DEN MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OL­DU­ĞU­NU AÇIK­LA­DI

İLÇEMİZİN Güney Köyü’nden olup, Halen Sa­kar­ya’da ika­met eden Sedat Çe­ne­siz, gazetemize yaptığı açıklamada 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak Genel Se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren mar­ket­ler zin­ci­rin­de iş ha­ya­tı­na baş­la­yan Sedat Çe­ne­siz, kısa sü­re­de üst düzey yö­ne­ti­ci­lik se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Bu mar­ket­ler zin­ci­ri­ne il­çe­miz­den de çok sa­yı­da ki­şi­yi …

Devamını

COŞKUYLA KUTLADIK

23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çoşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı, öğ­ren­ci­le­rin ma­kam­la­rı zi­ya­re­ti ile baş­la­dı. Prog­ram daha sonra Hü­kü­met Ko­na­ğı ya­nın­da bu­lu­nan 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı’ndaki Ata­türk Anıtı’na İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’­nün çe­lenk sunumu, ardından saygı du­ru­şu ve …

Devamını

“CHP zih­ni­ye­ti de­mok­ra­si ve vatan aş­kı­dır”

CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, bir süre önce AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bir açık­la­ma­da, par­ti­si­nin suç­lan­ma­sı­na yanıt verdi. CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, “CHP zih­ni­ye­ti­nin te­me­lin­de, tam ba­ğım­sız­lık, de­mok­ra­si, barış ve vatan aşkı yat­mak­ta­dır” dedi. Ka­ra­kaş, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi. “AKP İlçe Baş­ka­nı Sayın Yıl­maz Kırık …

Devamını

ULUSLARARASI BAROLAR TOPLANTISINA KATILACAKLAR

KA­RA­BÜK Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay ve Av. Yaşar Koç bugün İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de baş­la­ya­cak olan Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı’na ka­tı­la­cak­lar. İnsan Ka­çak­çı­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­la­cak top­lan­tı­da İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı da bu­lu­na­cak. Top­lan­tı­ya dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar ka­tı­la­cak­lar. Top­lan­tı­ya ka­tıl­mak üzere Ka­ra­bük’ten aynı za­man­da CHP …

Devamını

“SEÇİME HAZIR TEK PARTİYİZ”

AKP Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık gazetemize yaptığı açıklamada; “Seçime hazır tek partiyiz” dedi. Karık, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz süreçten bugüne haftalık olağan ve icra kurulu toplantılarımızı, ilçe meclis danışma toplantılarımızı yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları ile düzenli bir şekilde yapıyoruz. AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı …

Devamını

ÇAYCUMA TSO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

14 NİSAN’da yapılan seçimle göreve gelen Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yaptı. Buna göre; Serhat Dereli ve Fatih Özkütük Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Deniz Saraç Muhasip Üye ve Çağatay Yurtbay, Ali Karakaş, Aytekin Pekdemir Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim …

Devamını