Günlük Arşiv: 19 Nisan 2019

HAYDİ YENİCE: ‘22 NİSAN’DA ŞEKER’E’

YENİCE Tu­riz­mi­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan Şeker Kan­yo­nu’nun ka­de­ri 22 Nisan’da ya­pı­la­cak olan keşif ve bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si son­ra­sı belli ola­cak. Dün­ya­nın ko­ru­ma­sı al­tın­da olan 100 sıcak nok­ta­dan bi­ri­si olan Ye­ni­ce Or­man­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni de et­ki­le­yecek olan HES’e dur demek için şimdi, bir­lik ol­ma­nın, do­ğa­ya, suya sahip çık­ma­nın tam za­ma­nı. HES’i iş sa­ha­sı …

Devamını

BUGÜNE KADAR ŞEKER KANYONU’NA GELEN ÜNLÜLER

ÜNÜ dün­ya­ya ya­yı­lan Şeker Kan­yo­nu geç­miş­te bir çok ün­lü­ye de ev sa­hip­li­ği yaptı. Şeker Kan­yo­nu’na ge­len­ler, olum­lu iz­le­nim­ler­le ay­rıl­dı­lar. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, bu güne kadar Şeker Kan­yo­nu’na gelen ünlü isim­ler; Hasan Ger­çe­ker (Yar­gı­tay Baş­ka­nı), Ahmet Da­vu­toğ­lu (Baş­ba­kan), Meh­met Şim­şek (Ma­li­ye Ba­ka­nı), Ab­dul­lah Gül (Cum­hur­baş­ka­nı), Ali Ba­ba­can (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı), Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu …

Devamını

RAHMİ ÇAVUŞOĞLU

YENİCE MENDERES MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, MENDERES MAHALLESİ ÇAVUŞLAR KÜME EVLERİ NO:38’DE İKAMET EDEN MERHUM İBRAHİM ve HATİCE OĞLU YENİCE MALMÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARINDAN ÖZGEN ÇAVUŞOĞL’NUN BABASI FIRINCI HACI RAHMİ ÇAVUŞOĞLU (10.02.1944 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.CENAZESİ  (17.04.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. …

Devamını