ATATÜRK MUSTAFA AKAY

Bugünkü yazımızı Atatürk’ün deyişlerine ayırdık.  O neler söylüyor, O’nu örnek aldıklarını söyleyenler neler yapıyor. Kıyaslamayı okurlarımız yapsın.

xxx

Çalışmaktan; gayret sarfından, bir cezadan, bir sıkıntıdan, bir fenalıktan kaçar gibi kaçınmak, çok kötü ve tedbirsizce bir harekettir.”

xxx

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir.”

xxx

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

xxx

  • “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.”