CENGİZ DÜZGÜN MUSTAFA AKAY

Beş yıllık yönetim sürecimizde, bize göre güzel bir uygulama başlatmıştık. Bu beldeye: belediyeye hizmet etmişlerin cenazelerinde. belediyenin önünde tören düzenlemek  ve yaşamı hakkında güzel şeyler söyleyerek ailenin acısını paylaşmaya yönelik bir uygulama idi.
Bizden sonra gelen yönetim bu uygulamayı benimsemedi ve  yakın zamana kadar da uygulamadı.Kemal Toprak arkadaşımız ölene kadar. Erken bir  yaşta ölen Kemal Toprak için tören yapılmasını önemli bulmuş ve takdirle karşılamıştık. Anlaşılan bundan böyle bu güzel uygulama devam edecekti.
Biz, hangi partiden olursa olsun, belediyede hangi görevi yaparsa yapsın hizmet vermişleri istisnasız bu şekilde son yolculuklarına uğurlamaya çalıştık.
8-10 gün özel işlerimiz için sık sık şehir dışına çıktığımız için gündemden de kopmuş olduk.
Geçtiğimiz günlerde iki dönem belediye meclis üyeliği yapmış, daha önce de belediye personeli olarak görev üstlenmiş Cengiz Düzgün arkadaşımızı yitirdik. Kemal Toprak’la başlayan uygulamanın süreceği umuduyla belediyenin önüne gitmeye hazırlanırken, böyle düzenleme olmadığını öğrendik.
Bu  ihmal midir? Kasıtlı bir davranış mıdır? Ayrımcılık mıdır?
Bilemiyoruz.
Hangisi olursa olsun ortada yadırganacak bir durum vardır ve bu belediye yönetimi açısından büyük bir kusurdur.
Görevde olan meclis üyelerine de seslenmek isteriz. Yarın sizler de öleceksiniz. Böyle bir kusura nasıl tepkisiz kalırsınız? Yoksa, görevinizi  tam anlamıyla idrakten yoksun musunuz? Bir düşünün.
Biraz da siyasi partilerin yöneticileri, en başta da CHP  yöneticileri bu işi biraz  düşünsünler.
Bir başka partiden geldiği diye sevmediğiniz  insanların aziz hatıraları önünde saygı  duymalısınız.
Bu aynı zamanda geçmişten geleceği uzanıp giden bir yolun başlangıcıdır.
O nedenle, üzgünüm. Çok üzgünüm. Belediye yöneticileri  bu kusuru nasıl telafi ederler bilemem.