EMNİYETİN BÜYÜK BAŞARISI

MERSİN ve Ka­ra­bük İstih­ba­rat ve Ka­çak­çı­lık Şu­be­le­ri­nin or­tak­la­şa yü­rüt­tük­le­ri takip so­nu­cu, il­çe­miz gi­ri­şin­de dur­du­ru­lan Vanlı ol­du­ğu öğ­re­ni­len İ. A. isim­li şah­sın Ka­ra­bük, Zon­gul­dak üze­rin­den İstan­bul’a git­mek için kul­lan­dı­ğı land rover marka ara­cın LPG tan­kı­nın içine yer­leş­ti­ril­miş va­zi­yet­te 35 kilo 700 gram eroin ele ge­çi­ril­di. Olaya ka­rı­şan İ.A isim­li şahıs gö­zal­tı­na alın­dı.
Dün Karabük’te sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. öğlen saatlerinde Yenice’ye getirildi. İ.A. Yenice’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.