HASTALIKLAR HASTALIKLAR MUSTAFA AKAY

Yüce Tanrı en değerli varlık olarak insanı yaratmış. Ancak, en değerli varlığına çeşit çeşit de hastalıklar vermiş. Bu hastalıkların bir kısmı amansız, bir  kısmı da giderilebilir hastalıklar olarak ortaya çıkmış.

Tanrının insanoğluna verdiği hastalıklardan bir tanesi yalan söyleme hastalığıdır. Biim insanları bu hastalığa mitomanii adını vermişler.

Psikolog Yasemin Aydoğdu, bu tip insanlarla ilgili şu görüşleri ortaya koyuyor. “Mitomani yani yalan söyleme sorunu, kişinin psikolojik sebeplerle gerçekleri değiştirerek alışkanlık haline getirme davranışıdır. Etrafındaki kişilere söyledikleri yalanlara kendileri de inanırlar. İnsanları da yalanlarına inandırmaya çalışırlar. Kontrolü kaybederek devamlı yalan söylerler. Yalanları ortaya çıkınca öfkelenmeye başlarlar.

Yalan söylemek yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir ve bu durum kişinin yaşamını zorlaştırır.

Kişiler kendine değer katmak için, çıkar amaçlı, çevresindekilerin dikkatini çekmek için, kendi gerçekliğinden kurtulmak için, yaşam sıkıcı geldiğinden dolayı veya nedensiz olarak yalan söyleyebilirler. Etrafındaki kişiler yalanlarıyla ilgilenmese bile yalan söylemeye devam ederler.”.

Yüce Tanrı’nın insanoğluna verdiği bir başka hastalık ise  kişilik bozukluğudur. Bilim buna da histironik kişilik bozukluğu demişler. Kişilik bozukluğıu olan insanlar için   Elif Açıkgöz şu değerlendirmeyi yapıyor.”Histrionik hastalığı yaşayan kişiler, ortamda sadece kendisi ile konuşulmasını ve ilgi gösterilmesini ister. Aksi takdirde bundan aşırı derecede rahatsız olurlar ve bunu dile getirmekten çekinmezler. Kimi zaman şiddet eğiliminde bulunabilirler ve dikkat çekmek için tehlikeli yolları bile deneyebilirler.”

Bu tür kişilik bozukluğuna sahip  insanlar kendileri hep iltifat beklerlerken,  yeni tanıdıkları insanlara  bile bol bol yapmacık iltifatlarda bulunurlar.Böylece, insanları etkilediklerini ve bunun  kendilerine kazanç getireceğine inanırlar.

Kısacası, bu tür insanlar hastadırlar. Tedaviye muhtaçlardır. Çünkü olmayanı görürler, yaşanmayanı yaşarlar. Allah herkesi bu iki hastalıktan korusun.