İŞKUR’DAN NİTELİKLİ TARIM İÇİN DESTEK ÜÇ KURUM ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

KARABÜK ve ilçelerinde özellikle Üretim ve Hizmet Sektörünün talep ve ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesi yanında Tarım Sektöründe de niteliklerinin arttırılması; üretimde etkinlik ve verimliliğinin artırılması, üretim hizmetlerin devamlılığının sağlanması açısından, mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesine yönelik her üç kurumun İl Müdürlerinin katılımı ile işbirliği protokolü imzalandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güver, işgücü piyasasına yönelik nitelikli kişilerin yetiştirilmesine yönelik desteklerinin bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da devam edeceğini, bu kapsamda da tarımsal faaliyetler alanında Mesleki Eğitim Kursları, Mesleki Uyum ve Geliştirme Kursları vb. faaliyetler ile kişilere mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırılması, belgelendirilmelerinin sağlanması konusundaki çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu işbirliği protokolü kapsamında da Hayat Boyu Öğrenme modülü altındaki modüller çerçevesinde özellikle “Bahçecilik” “Hayvan Yetiştiriciliği (Arıcılık ve Sürü Yönetimi Elemanı” alanlarında hedef kitledeki aile bireylerinin-kadınların programlardan öncelikle yararlandırılacağını söyledi.
İşbirliği Protokolü hakkında açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin’de, tarımsal alanların verimli kullanımına dikkat çekerek, üreticilerin, yaptıkları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, bilinçli yapmalarını sağlamak adına İl ve İlçe Müdürlüklerinde teknik destekler verildiğini, bunun yanında da bu protokol kapsamında üreticilerin eğitilerek, sertifika sahibi yapmayı amaçladıklarını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ilimiz ekonomimize katma değer kazandıracak şekilde planlama ve uygulamalar gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köze’de nitelikli işgücüne her alanda, her zaman ihtiyaç olduğunu, özellikle kendi kendine yetecek nesiller yetiştirilmesi için tarım ve hayvancılık sektörlerinin bilinçli şekilde desteklenmesi konularında Milli Eğitim olarak her zaman işbirliğine açık olduklarını ve bu protokol kapsamındaki projelerin, olumlu neticeler getireceğini söyledi.
İmzalanan protokol kapsamında İl ve İlçelerde önümüzdeki günlerde 300 kişiye yönelik, kurslar açılarak, nitelikli tarım ve hayvancılığın desteklenmeye çalışılacağı belirtildi.