“ŞEKER KANYONU’NA YAPILACAK HES’E HAYIR”

MART ayı olağan toplantısını çarşamba günü yapan Yenice Belediye Meclisi tarihi bir karara imza attı. Toplantıya şehir dışında olduğu için Muzaffer Çalık hariç tüm üyeler katıldılar ve İsmet Cebecioğlu ile Nuri Osman Yavaşçı’nın önerisini görüşerek oy birliği ile kabul ettiler.
Meclis Üyeleri İsmet Cebecioğlu ve Nuri Osman Yavaşçı’nın verdikleri ortak önerge üzerinde konuşan İsmet Cebecioğlu şunları söyledi “Şeker Kanyonu’na yapılması düşünülen HES’in Yenice’nin kaderini değiştireceği ortadadır. Biz, seçilmişlerin yani temsili olarak Yenice’nin sahiplerinin sessiz kalmaya hakkımız yoktur. Düşüncelerimizi net ve açık olarak ifade edip, mücadeleye katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Halkımız bizim düşüncelerimizi merak ediyor. Belki de bizim durumumuza göre tavır takınacak” Bu konuşmadan sonra Belediye Başkanı Zeki Çaylı” Açık ve net olarak destek veriyorum” dedi.
Şeker Kanyonu’na yapılacak Hidro Elektrik Santralı ile ilgili meclis görüşmesinden sonra tüm üyeler hazırlanan ortak metni imzaladılar ve bir basın açıklamasında bulundular. Zeki Çaylı, İsmet Cebecioğlu, Erdal Yirmibeş, Nuri Osman Yavaşçı, Alim Örenli, Neşe Mısırlı, Cevat Belen, Yüksel Meşebaşı, Fehmi Hatıl ve telefonla bağlantı kurulan Muzaffer Çalık’ın da onayıyla yapılan açıklamada şöyle denildi.
“Yenice ormanları uluslararası düzeyde tanınan eşsiz ve özel bir orman özelliği göstermekte, biyolojik çeşitlilik açısından birçok bitki, kuş türü ve yabani hayvanı barındırmaktadır. Bu ormanlarda bulunan Şeker Kanyonu da Yenice Ormanları’ndaki eşsiz ekosistemin bir parçası olarak yöre halkına ekoturizm anlamında hizmet etmekte, Yenice İlçesinin kalkınmasına katkı koymaktadır. Bu kanyona yapılacak bir HES’in Yenice Kanyonu’nun özelliğinin bozulmasına, su kaynağının zarar görmesine, Yenice Ormanları’ndaki ekosistemin zarar görmesine yol açacağı anlaşılmaktadır. Bu anlamada Şeker Kanyonu’na HES yapılması, doğaya, bilime ve ekonomiye aykırıdır.
Yapılması planlanan “Şimşir Regülatörü, İletim Kanalı, Yükleme Havuzu ve Cebri boru tünelinin bir kısmı ile, göl alanının bir kısmının 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tespit çalışmaları devam eden, Küçük Şeker Kanyonu içinde kaldığı ANKARA 2 NOLU TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU’nun 24.04.2014 tarih ve 148 sayılı kararlarıyla Yenice Ormanları’nın bütününe yönelik olarak Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu hazırlanmasına karar verilmiş olup, henüz bir çalışmanın yapılmadığı belirlenmiştir.
Şeker Kanyonu’na yapılacak HES, ilçe turizmini tamamen yok edeceği gibi, Yenice Belediye Tarihinin en büyük yatırımı olarak değerlendirilen Ihlamur Teras Tesislerinin de iyi gidişatına sekte vuracaktır.
Bir defa daha belirtiyoruz ki, biz HES’e karşı değil, bölgemizin, ilçemizin, yeşilin memleketi Yenice’mizin can damarı olan Şeker Kanyonu’na yapılacak HES’e karşıyız. Kamuoyuna saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz“