TANITIM HER ZAMAN YARARLIDIR MUSTAFA AKAY

Zonguldak, Ereğli ve Karabük’teki Yeniceliler Dernekleri ile Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Esnaf Odası’nın organize ettikleri ”  Yenice’nin Değerleri Yenice’de Buluşuyor” etkinliği cumartesi günü yapıldı.
Etkinlikle ilgili bazı eksiklikleri tespit etmemize karşın amaca ulaşıldığını söyleyebiliriz.
Bu tür etkinlikler her zaman yararlıdır. Yenice’mizin sorunlarının gündeme taşınmasına ve çözülmesine büyük katkı sağlar. Nitekim, okunan bildiride Yenice’mizin temel sorunlarına vurgu yapılması,  bunu gösterdi.
Toplantıya üç vekilin de katılması önemliydi.
Toplantı öncesi ilçemizde çıkan söylentiler biraz kırılganlık yarattı.  İletişim eksikliğinden kaynaklandığını sandığımız bu kırılganlık keşke yaşanmasaydı.
Yenice  dışında yaşayan, akademik kariyeri olan, iş dünyasında yer edinmiş, bürokraside yer almış ve bulundukları yerlerde Yenice’mizi temsil noktasında çaba gösteren insanların tespit edilmesi konusunda organizasyon komitesinin büyük bir çaba harcadığını gözlemledik. Bu kişilerin belirlenmesinde eksiklikler olabilir. Herkese ulaşılamayabilinmiş olabilir.  Başlangıç olarak bunları büyütmemek gerekir.
Gördüğümüz eksikliklerden birisi de organize komitesinde Yenice’deki bazı kuruluşların yer almayışıdır. Ziraat Odası, Yortan Esnaf Kefalet Kooperatifi, Muhtarlar Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin de olayın dışında tutulması bir eksikliktir.  Bunların da içinde olduğu bir düzenleme komitesi daha güçlü hale gelirdi. Yine, belediyeler de bu işin bir kenarında olmalıydılar. Turizm hedefimize ulaşmada, yeni yeni filizlenen tesislerimiz değerlendirilebilirdi.
Kısacası, bu olay Yenice’miz için çok yararlı olmuştur. Art niyet olmadan   eksik kalan her şey  her zaman düzeltilebilir. Bundan sonraki organizasyonlarda buna biraz daha özen gösterilirse sonuç daha iyi olur. Yenice’mizin bu tür birlik ve tanışma, hatta tanıtım toplantılarına ihtiyacı vardır. Sürmesi, hatta geleneksel hale gelmesi için  çaba gösterilmelidir. Toplumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde, daha uzun süreli bir hazırlık sonrası yapılırsa, başarı da doruk noktasına çıkacaktır.
Emeği geçenleri kutluyoruz.