Günlük Arşiv: 10 Ağustos 2018

MUSTAFA ÇAYLI

YENİCE KAYADİBİ KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KAYADİBİ KÖYÜ ÇAY MEVKİ 9’DA İKAMET EDEN, MERHUM SİYAMİ ve FATİME OĞLU MUSTAFA ÇAYLI (21.04.1944 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (10.08 .2018 CUMA GÜNÜ) YENİCE KAYADİBİ KÖYÜ MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ HANİFE ÇAYLI ÇOCUKLARI SİYAMİ …

Devamını

SİYASET UY­KU­DA MUS­TA­FA AKAY

Ülke, adım adım yerel se­çi­me doğru gi­der­ken, Ye­ni­ce’de si­ya­set tam an­la­mıy­la uy­ku­ya daldı. Zaman zaman bir­den ha­re­ket­le­nen gün­dem, bazen de du­ru­lu­yor. Par­ti­le­rin, hiç bir fa­ali­ye­ti gö­zük­mü­yor. Ne­re­dey­se, tüm par­ti­ler­de bir sus­kun­luk ege­men. Aday aday­la­rı, isim­le­ri­ni söy­len­ti­ler­le or­ta­ya atı­yor­lar ama, hiç bi­ri­si de res­men or­ta­ya çıkıp ben ada­yım de­mi­yor. Gü­nü­müz Ye­ni­ce’sinin …

Devamını