Günlük Arşiv: 05 Şubat 2019

HAYRİYE BUDAK

YENİCE DEREBAŞI KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, DEREBAŞI SEPETCİLER KÜME MEVKİ NO:8 ve ÖZAL MAHALLESİ EKİN SOKAK 1/21’DE İKAMET EDEN MERHUM HÜSEYİN ve HANİFE KIZI NİYAZİ BUDAK EŞİ HAYRİYE BUDAK (30.05.1932 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (02.02.2019 CUMARTESİ GÜNÜ) YENİCE MERKEZ YEŞİL CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP  KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON …

Devamını

ZEHRA ERİŞOĞLU

YENİCE YAMAÇ KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KALAYCILAR MAHALLESİ İ. MEHMET BEŞEVLİ CADDESİ 66/1’DE İKAMET EDEN MERHUM MEHMET ve HÜSNİYE KIZI, HASAN ERİŞOĞLU EŞİ ZEHRA ERİŞOĞLU (10.05.1952 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (01.02.2019 CUMA GÜNÜ) YAMAÇ KÖYÜ ORTA MAHALLESİ CAMİİNDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKTIR. EŞİ …

Devamını

PARTİ AİDİYETİ MUS­TA­FA AKAY

Par­ti­le­rin ya da sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin için­de ra­di­kal, fa­na­tik un­sur­lar her zaman ken­di­ni gös­te­rir­ler. Bun­lar ateş­li bir şe­kil­de da­va­yı sa­vu­nur gi­bi­dir­ler. Ancak, zaman içe­ri­sin­de başka yön­le­re sav­ru­lan­lar, yön de­ğiş­ti­ren­ler de bun­lar­dır. Bun­la­rın bir özel­lik­le­ri de kış­kır­tı­cı oluş­la­rı­dır. Kış­kır­tı­cı ol­ma­la­rı­nın ne­de­ni de or­ta­lı­ğın ka­rış­ma­sı is­tek­le­rin­den kay­nak­la­nır. Hep aji­tas­yon içe­ri­sin­de­dir­ler. Ken­di­le­ri­ni ispat …

Devamını