19 MAYIS MUSTAFA AKAY

15 Mayıs’ta düşman İzmir’i işgal etmiş, gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatmıştı.  Olayın daha öncesi de vardı. Birinci Dünya Savaşı’nın galibi devletlerden İngilizler 22, Fransızlar 12, İtalyanlar 17, Yunanlılar 4 gemi ve 6 denizaltı ile toplam 63 parçadan donanma ile 13 Kasım 1918’te İstanbul limanına demir atmışlardı.

İstanbul’un işgali karşısında Mustafa Kemal Paşa, ünlü sözünü etmişti, donanmalara bakarak.

” Geldikleri gibi giderler”

İzmir’in işgali işin tuzu biberi oldu. Mustafa Kemal direnişi örgütlemek ve kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun’a hareket etti.

Yarın kutlayacağımız 19 Mayıs  kurtuluş savaşının başlangıcı ve yeni bir devletin doğum hazırlıklarıdır.

Kurtuluş Savaşı, Samsun’da yakılan ateşle başlamış ve utkuyla sonuçlanmış, bir  kutsal olaydır.

Türk ulusu, özellikle gençler bugünün değerini iyi anlamalı ve “tam bağımsızlık” şiarıyla verilen kutsal savaş sonrası kurulan Cumhuriyete ve O’nu gerçekleştirenlere sahip çıkmalıdır.