2023 YILINDA İLÇEMİZ NÜFUSU 20 BİN 592 OLDU

(Haber Mer­ke­zi) – TÜİK 2023 yılı Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi­ne göre 2023 yılı nüfus so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
TÜİK’in açık­la­dı­ğı ve­ri­le­re göre 2022 yı­lın­da 19 bin 371 olan il­çe­miz nü­fu­su, 2023 yı­lın­da bin 221 ar­tış­la 20 bin 592’ye yük­sel­di. 2023 yı­lın­da 10 bin 333 olan köy nü­fu­su 655 ar­tış­la 10 bin 988’e, 9 bin 038 olan şehir nü­fu­su da 566 ar­tış­la 9 bin 604’e yük­sel­di.
Şe­hir­de ya­şa­yan 9 bin 604 nü­fu­sun 4 bin 689’unu er­kek­ler, 4 bin 915’ini de ka­dın­lar oluş­tur­du.
Yor­tan Bel­de­si’nin 2022 yı­lın­da bin 689 olan nü­fu­su 2023 yı­lın­da 14 ar­tış­la bin 703’e yük­se­lir­ken, 862’si er­kek­ler­den, 841’i de ka­dın­lar­dan oluş­tu.