2 BAYAN AST­SU­BAY ATAN­DI

YENİCE İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne ilk kez iki bayan ast­su­bay atan­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ye­ni­ce İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne Asa­yiş Tim Ko­mu­ta­nı ola­rak J. Ast­su­bay Esme Men­gil­li, Kadın ve Çocuk Suç­la­rı İşlem Ast­su­ba­yı ola­rak da Eda Ersöz atan­dı.
Her iki ast­su­bay’ın il­çe­miz­de­ki gö­rev­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı öğ­re­nil­di.