Aylık Arşiv: Şubat 2019

SALİH ÖREN 9. SIRADA YER ALDI

KARABÜK Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Gelir vergisi rekortmenlerinde ilçemizin başarılı işadamlarından Salih Ören , 202 bin 841 TL ile Karabük’teki vergi rekortmenleri arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Bilindiği gibi, Salih Ören ilçemiz ekonomisine sağladığı üretim ve istihdamla …

Devamını

“HALKIMIZIN BİZE SAHİP ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ”

31 Mart’ta ya­pı­la­cak yerel se­çim­le­re CHP’nin bi­rin­ci sıra İl Genel Mec­li­si Üyesi Adayı ola­rak ka­tı­la­cak olan Fahri Eli­eyi­oğ­lu ça­lış­ma­la­ra hızlı baş­la­dı. Ken­di­si­ni ve he­def­le­ri­ni an­la­tan bro­şür­le­ri­nin gel­me­siy­le bir­lik­te kap­sam­lı bir ça­lış­ma­ya giren Fahri Eli­eyi­oğ­lu, pazar günü Yor­tan, Ak­man­lar, Şi­rin­köy ve De­ğir­men­ya­nı’nda yüz­ler­ce hem­şeh­ri­miz­le gö­rüş­tü. Ga­ze­te­ci Fahri Eli­eyi­oğ­lu, yurt­taş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­di …

Devamını

CEMAL KA­RA­KAŞ GÜVEN TA­ZE­LEDİ

ZİRAAT Odası’nın 7. Genel Ku­ru­lu cu­mar­te­si günü Hazal İşhanı’nda ya­pıl­dı. Yıl­maz Mı­sır­lı’nın ani ölümü üze­ri­ne oda baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen Cemal Ka­ra­kaş, bu kez se­çim­le aynı gö­re­ve ge­ti­ril­di. Ova­cık Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nuri Ak­ça­alan’ın baş­kan­lı­ğın­da, Hasan Ben­li­oğ­lu (Ka­ra­bük), Fedai Acar (Saf­ran­bo­lu) ve Meh­met Ka­ra­de­niz (Ef­la­ni) ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len genel ku­ru­la 49 de­le­ge­den 37 …

Devamını

YENİCE’DE DİKİLİ SATIŞI YAPILMAYACAĞI SÖZÜ İSTİYOR…

AYIN son gü­nün­de il­çe­mi­ze ge­lecek olan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir’liden Ye­ni­ce Orman Köy­lü­sü di­ki­li ya­pıl­ma­ya­ca­ğı sözü is­ti­yor. Bakan Pak­de­mir­li’nin il­çe­mi­ze ge­le­ce­ği ha­be­ri­nin du­yul­ma­sı üze­ri­ne ga­ze­te­mi­ze gelen orman köy­lü­le­ri; “Tarım ve Orman Ba­ka­nı’mız Sayın Bekir Pak­de­mir­li’nin il­çe­mi­ze ge­le­ce­ği­ni öğ­ren­dik. Ye­ni­ce­li orman köy­lü­le­ri ola­rak, bizim en büyük sı­kın­tı­mız Ye­ni­ce Or­man­la­rın­da …

Devamını

“TARIM ve ORMAN BAKANIMIZ YENİCE’MİZE GELİYOR”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Ekrem Pak­de­mir­li, 28 Şubat Per­şem­ba günü Ye­ni­ce’mize ge­li­yor” dedi. Kırık, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “28 Şubat 2019 Per­şem­be günü Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li Ye­ni­ce’mize ge­li­yor. Orman Ba­ka­nı­mız ile be­ra­ber …

Devamını

HACI NİYAZİ GÜNEY

YENİCE NODULLAR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YORTANPAZARI MERKEZ MAHALLESİ LALE SOKAK NO: 5/2’DA İKAMET EDEN AHMET ve FATMA OĞLU FERİDE GÜNEY EŞİ İSTANBULLU LAKAPLI HACI NİYAZİ GÜNEY (05.04.1945 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (25.02.2019 PAZARTESİ GÜNÜ) ÖĞLEYİN YORTAN MERKEZ CAMİİDE AKABİNDE NODULLAR KÖYÜ CAMİİNDE KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA …

Devamını

KEZBAN İNCEBACAK

YENİCE TİR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, TIR KÖYÜ TACİRLER MAHALLESİ, CAMİYANI MAHALLESİ NO: 26’DA İKAMET EDEN MEHMET ve FATİME KIZI ORMAN İŞLETMESİ EMEKLİSİ TAMİR USTASI HÜSEYİN İNCEBACAK EŞİ KEZBAN İNCEBACAK (10.04.1942 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (23.02.2019 CUMARTESİ GÜNÜ) YENİCE MERKEZ YEŞİL CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA …

Devamını

ŞABAN ÖREN

YORTAN MERKEZ MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KARAÖMERLER MAHALLESİ KIRAN KÜME EVLERİ NO: 4’DA İKAMET EDEN HÜSEYİN ve DURDU OĞLU ZEYNEP ÖREN EŞİ HÜKÜMET LAKAPLI ŞABAN ÖREN (10.05.1957 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (22.02.2019 CUMA GÜNÜ) YORTAN MERKEZ CAMİDE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ ZEYNEP …

Devamını

HİLMİ KIZILTOPRAK

YENİCE AKMANLAR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KIZILTOPRAKLAR MEVKİ NO: 16’DA İKAMET EDEN İSMAİL ve FATİME OĞLU FATMA KIZILTOPRAK EŞİ HİLMİ KIZILTOPRAK (10.05.1950 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (22.02.2019 CUMA GÜNÜ) AKMANLAR KİRAZLAR CAMİİNDE İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ FATMA KIZILTOPRAK ÇOCUKLARI ERCAN KIZILTOPRAK, ERKAN …

Devamını