Günlük Arşiv: 10 Kasım 2022

Erkılınç: Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir

Genel Müdür Cavit Er­kı­lınç, görev ve yet­ki­le­ri ya­sa­lar­la be­lir­len­miş Basın İlan Ku­ru­mu’nu si­ya­si bir kurum ola­rak gös­ter­me ve tar­tış­ma ze­mi­ni­ne çekme gay­ret­le­ri­ni üzün­tüy­le iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, ya­pış­tı­rıl­mak is­te­nen her türlü eti­ke­ti red­det­tik­le­ri­ni söy­le­di. Basın İlan Ku­ru­mu (BİK) Genel Mü­dü­rü Cavit Er­kı­lınç, birim ve şube mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la 3-6 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da Af­yon­ka­ra­hi­sar’da …

Devamını

SULTAN HAMARAT

YENİCE YAMAÇ KÖYÜ AŞAĞI MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YAMAÇ KÖYÜ AŞAĞI KÜME EVLERİ NO:79/B’DE İKAMET EDEN MERHUM YAHYA ve MERHUME AYŞE KIZI, MERHUM ETHEM HAMARAT EŞİ, SULTAN HAMARAT (08.03.1938 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (10.11.2022 PERŞEMBE GÜNÜ) YAMAÇ KÖYÜ ORTA MAHALLE CAMİİNDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON …

Devamını

İnternet haber siteleri ince elenip sık dokunacak

Genel Müdür Cavit Erkılınç, internet haber sitelerinin tabi olacakları kural ve şartları, başarıyla yerine getirmeleri halinde resmi ilan ve reklam alabileceğini belirterek, “Yeni dönemde oyunun kurallarını baştan koyuyoruz. Merdiven altı siteleri engellemenin yolu ince eleyip sık dokumaktan geçiyor” dedi. Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Erasmus + …

Devamını