Köşe Yazıları

ÇOK TEHLİKELİ HAREKETLER BUNLAR MUSTAFA AKAY

Gergin geçen bir seçim sonrası ortalık duruldu derken, bayramda üzücü olaylar yaşandı. Bir düğünde Belediye Başkanına fiili saldırı  yapıldı. İlk başta, bu saldırıyı kınadığımızı belirtelim. Saldırı anlık bir gelişme midir, planlı mıdır bilemeyiz.  Öyle de olsa böyle de olsa çirkindir.. Ancak, olayın ardından bir grubun  bir yerde toplanıp toplu halde …

Devamını

BOŞLUĞU DOLDURULAMAYACAK BİR DOSTUN ARDINDAN

Sevdiğiniz, saydığınız bir insanın ardından yazmanın zorluğunu bilen bilir. Bazı durumlarda, Orhan Veli’nin dediği gibi kelimeler kifayetsiz kalır. Geçtiğimiz cuma günü, hem anadan, hem babadan akraba Sabri Özgün’ü sonsuzluğa uğurladık. Akrabalıktan da öte bir yol arkadaşımızı, yoldaşımızı yitirmenin hüznü var üzerimizde. Sözcüklere sığmayacak denli büyük işler başarmış bir kişiyi anlatmak …

Devamını

ŞEHRİN SAHİBİ SADECE SİYASETÇİLER DEĞİLDİR MUSTAFA AKAY

Bir şehrin, havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini yiyen herkes şehrin sorunları karşısında kendisini sorumlu hisssetmelidir.  Bu çağdaş yönetimlerin olmazsa olmazlarındandır. Şehirle ilgili bir sorun ortaya çıktığında;  o şehrin tüm katmanları “bana ne?” deme lüksüne sahip olamazlar. Bazen işin kolayına kaçılır, yük tamamen siyasetçinin sırtına yıkılmak istenir. Bir siyasetçi ne kadar …

Devamını

YENİCE SEVERLER GÖREVE MUSTAFA AKAY

Bundan yaklaşık bir yıl önce Şeker’e yapılacak HES’le ilgili mücadele başlatıldı. Konunun önemini anlatacak çalışmalar yapıldı, gösterilerde bulunuldu. VE olay tüm dünyaya duyuruldu.Bu olaya dikkat çekilirken, Yenice’mizin tanıtımı da yapıldı. Olayın tarafı olan iki muhtarlığımız adına dava açıldı. Yazıköy Muhtarı İlhan Kahveci ve Tir  Muhtarı merhum Niyazi Çenesiz sorunlarına sahip …

Devamını

DEMOKRASİ  İÇTENLİK İSTER MUSTAFA AKAY

Şunun şurasında yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partiler ve adaylar kendilerine özgü yöntemlerle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu köşeden tüm partilere ve adaylara  demokrasi kavramının içtenlikle benimsenmesiyle anlam kazanacağını söylemek isteriz. Demokrasi  içselleştirilirse değerli olur. Adayların ve partilerin bu süreçte buna özen göstermelerinde büyük yarar vardır. Sokak hakimiyeti denilerek, işin köycülük, mahallecilik, …

Devamını

ÇOK GÜZEL HAREKETLER MUSTAFA AKAY

Adım adım seçime giderken güzel davranışlara da tanıt oluyoruz. AKP Adayı Coşkun Güven CHP ve MHP adaylarını ziyaret etmiş. CHP Adayı Sabri Cebecik de MHP Adayı ve AKP Adayına ziyarette bulunmuş. Bunlar güzel hareketler. Hatta çok güzel hareketler. Bu arada SP Adayı İsmail Kirenli de unutulmamalıdır. Buradan yola  çıkarak adaylara …

Devamını

PARTİ AİDİYETİ MUS­TA­FA AKAY

Par­ti­le­rin ya da sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin için­de ra­di­kal, fa­na­tik un­sur­lar her zaman ken­di­ni gös­te­rir­ler. Bun­lar ateş­li bir şe­kil­de da­va­yı sa­vu­nur gi­bi­dir­ler. Ancak, zaman içe­ri­sin­de başka yön­le­re sav­ru­lan­lar, yön de­ğiş­ti­ren­ler de bun­lar­dır. Bun­la­rın bir özel­lik­le­ri de kış­kır­tı­cı oluş­la­rı­dır. Kış­kır­tı­cı ol­ma­la­rı­nın ne­de­ni de or­ta­lı­ğın ka­rış­ma­sı is­tek­le­rin­den kay­nak­la­nır. Hep aji­tas­yon içe­ri­sin­de­dir­ler. Ken­di­le­ri­ni ispat …

Devamını

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ MUSTAFA AKAY

Belediye başkan adaylarımız belirlendi. Adaylar, şimdi belediye meclis üyeleri üzerine çalışıyorlar. Belediye meclis listesi bir tek MHP’nin hazır gibi. Diğerlerinin temasları ve çalışmaları sürüyor. Yerel  yönetimlerde, başkan kadar belediye meclis üyeleri de önemlidir.  Gördüğümüz kadarıyla belediye başkan adayları ve örgütler onun igçin sık eleyip, ince dokuyorlar. Halkın karşısına en  iyi …

Devamını

TTK VE  İŞÇİ MUSTAFA AKAY

Her seçim öncesi kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınacağı haberleri yayılır. Bu haberler yayılır ve ilgi çeker. Çünkü, ülkeyi yönetenler de bilirler ki, bu ülkenin en önemli sorunları başında işsizlik gelir. İşsizlere ve onların ailelerinin eline bir meme verilir. Bu iş sözüdür.  İşsizlerin yüreği kabarır bu haberler karşısında. Bir umut …

Devamını

ENDİŞELİYİZ MUSTAFA AKAY

Yerel seçimler yaklaştıkça sokaklardaki hareketlenmelerin de arttığı gözleniyor.  Yapılacak demokratik bir seçimin sonuçlarına her kesim saygı duymak zorundadır. Ancak, seçimleri alabilmek için gerginlik ortaya çıkarmak ve gerginlikten beslenen siyaset yapma tarzı  ortaya çıkarsa bundan Yenice’miz zararlı çıkar. Şimdiden görebiliyoruz. Seçimler gergin bir havada geçecek. Bu da bizi endişeye sevkediyor. Endişeliyiz …

Devamını